نشانی : استان البرز- کرج -میدان طالقانی – بلوار تعاون- خیابان فرهنگ – روبروی تربیت 8 – جنب اداره گاز – مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد  کرج        کد پستی مرکز : 3149778851

شماره های تماس: 9-2541821 0263

داخلی:اپراتور : 101   –   امور آموزش : 103    –   فارغ التحصیلان :  114    –     امور مالی : 115   –    معاونت آموزش : 116 – امور مدرسان : 119   –  امور کلاسها : 121     –  امتحانات : 118     –  بایگانی: 102    – ریاست : 120