گروه   کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری ، برنامه سازی و اینترنت
     گروه   کاردانی فنی تعمیرات ماشین آلات صنعتی
     گروه   کاردانی فنی مکانیک – ماشین ابزار
     گروه   کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی
     گروه   کاردانی فنی جوشکاری ، بازرسی جوش و متالورژی- ریخته گری
     گروه   کاردانی حرفه ای مدیریت كسب و كار و بازاریابی
     گروه   کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
     گروه   مهندسی فناوری مکانیک – ماشین افزار
     گروه   مهندسی فناوری مکانیک خودرو
     گروه   مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات
     گروه   مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
     گروه   کارشناسی حرفه ای حسابداری صنعتی
     گروه   کاردانی فنی مکانیک خودرو (جدید)
     گروه   کاردانی فنی ابزار دقیق (جدید)
    گروه   کارشناسی شبکه های کامپیوتر
     گروه   کارشناسی مدیریت کسب وکار
     گروه   کاردانی اموربیمه