دستورالعمل های مالی جهت واریز شهریه به شرح ذیل میباشد :
نحوه پرداخت 15% حق نظارت ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی
1- ورود به سامانه هم آوا از طریق آدرس https://edu.uast.ac.ir
2- انتخاب گزینه شهریه – موارد قابل پرداخت – سهم ستاد
3- پرداخت اینترنتی مبلغ 15% سهمیه نظارت دانشگاه جامع
4- پرینت از کد رهگیری و مبلغ پرداخت شده
5- ارائه فرم مذکور به مالی مرکز
نحوه پرداخت 85% شهریه
1- واریز وجه به شماره حساب 4324152018 نزد بانک ملت
2- پرداخت از طریق دستگاه کارت خوان مستقر در مالی مرکز