استادنصرالهی

🔴🔴🔴دانشجویانی که کارورزی با استادنصرالهی دارند؛جلسه سوم هماهنگی روزیک شنبه 11شهریور ساعت 18 در مرکز تشکیل میشود.

استادامیر نوری

🔴🔴🔴دانشجویانی که کارورزی با استادامیر نوری دارند؛جلسه سوم هماهنگی روزیک شنبه 11شهریور ساعت 17 در مرکز تشکیل میشود.

اطلاعیه دانشجویان شاهد

🔴🔴🔴اطلاعیه دانشجویان شاهد
دانشجویان شاهد ورودی 962 لطفا در اسرع وقت با کپی نامه بنیاد به واحد مالی خانم مهدیزاده مراجعه نمایند.

واحد مالی

استاد آرمانی مهر

🔴🔴🔴دانشجویانی که کارورزی با استاد آرمانی مهر دارند؛جلسه دوم هماهنگی روزسه شنبه 6شهریور ساعت17 در مرکز تشکیل میشود.

ميلاد دهمين منظومه

🌸 ميلاد دهمين منظومه كهكشان هستى، طلايه‏دار پاكى و هدايت، امام على‏النقى (ع) گرامى باد.

اطلاعیه مالی

🔴🔴🔴اطلاعیه مالی ترم مهر 971
به اطلاع می رساند می رساند کلیه دانشجویان محترم می بایستی از تاریخ 11 الی 15 شهریور با مراجعه به واحد نسبت به پرداخت علی الحساب اولیه ترم اقدام نمایند.
سپس نسبت به بازگشایی سامانه اقدام لازم بعمل آورند.

واحد مالی

اطلاعیه مالی

🔴🔴🔴اطلاعیه مالی ترم تابستان
تسویه مالی جهت ورود به امتحانات الزامی است.

دانشجویان بعد از دریافت کارت نسبت به ممهور نمودن کارت به مهر مالی اقدام نمایند.

واحد مالی

عید قربان

🌸 عید قربان، عید فداکارى، ایثار، قربانى، اخلاص و عشق و بندگى، مبارک باد.