درباره

دانشگاه جامع علمی-کاربردی خانه کارگر واحد کرج

دانشگاه جامع علمی-کاربردی  خانه کارگر واحد کرج  به عنوان دانشگاه نسل سوم با هدف ارتقاع سطح مهارت نیروی کار کشور تاسیس شده است. آموزشهای علمی-کاربردی ، آموزش های است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجاد مهارتها، افزایش بهره وری، به هنگام کردن و ارتقاء و معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهای بارز و فعلیت دراوردن استعدادهای نهفته برای تصدی مشاغل و حرف گوناگون انجام می شود تا توانایی افرد را برای انجام دادن کاری که به آنها محول می شود به سطح مطلوب برساند.

جدید اطلاعیه

/
جدید اطلاعیه کارورزی استاد شادبخش 🔷زمان تایید نهایی و تحویل مستندات کارورزی…

🔴🔴تکمیل ظرفیت تمدید شد.

/
🔴🔴تکمیل ظرفیت تمدید شد. علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به مرکز م…

استادجهانمردی

🔴🔴🔴کلاسهای استادجهانمردی روز جمعه 13 مهر تشکیل نمی گردد.…