درباره

دانشگاه جامع علمی-کاربردی خانه کارگر واحد کرج

دانشگاه جامع علمی-کاربردی  خانه کارگر واحد کرج  به عنوان دانشگاه نسل سوم با هدف ارتقاع سطح مهارت نیروی کار کشور تاسیس شده است. آموزشهای علمی-کاربردی ، آموزش های است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجاد مهارتها، افزایش بهره وری، به هنگام کردن و ارتقاء و معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهای بارز و فعلیت دراوردن استعدادهای نهفته برای تصدی مشاغل و حرف گوناگون انجام می شود تا توانایی افرد را برای انجام دادن کاری که به آنها محول می شود به سطح مطلوب برساند.

اطلاعیه ثبت نام

/
🔴🔴🔴 اطلاعیه ثبت نام کاردانی و کارشناسی پذیرش بهمن ۹۷ مرکز آموزش علمی کاربردی…

ثبت نام صندوق رفاه وام دانشجویی

/
📢 به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ثبت نام صندوق رفاه وام دانشجوی…