درباره

دانشگاه جامع علمی-کاربردی خانه کارگر واحد کرج

دانشگاه جامع علمی-کاربردی  خانه کارگر واحد کرج  به عنوان دانشگاه نسل سوم با هدف ارتقاع سطح مهارت نیروی کار کشور تاسیس شده است. آموزشهای علمی-کاربردی ، آموزش های است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجاد مهارتها، افزایش بهره وری، به هنگام کردن و ارتقاء و معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهای بارز و فعلیت دراوردن استعدادهای نهفته برای تصدی مشاغل و حرف گوناگون انجام می شود تا توانایی افرد را برای انجام دادن کاری که به آنها محول می شود به سطح مطلوب برساند.

به امیدظهور حضرت حجت ﴿عج﴾

/
🌸 آن دوست که دیدنش بیاراید چشم بی‌دیدنش از گریه نیاساید چشم ما را ز برای …

استاد زهرا گودرزی

/
🔴🔴🔴کلاسهای استاد زهرا گودرزی روز جمعه 98/1/30 درنوبت صبح برگزار نم…

استاد صدری

/
🔴🔴🔴اطلاعیه کارورزی استاد صدری کلیه دانشجویان فوق روز دوشنبه مورخ 25 ار…