درباره

دانشگاه جامع علمی-کاربردی خانه کارگر واحد کرج

دانشگاه جامع علمی-کاربردی  خانه کارگر واحد کرج  به عنوان دانشگاه نسل سوم با هدف ارتقاع سطح مهارت نیروی کار کشور تاسیس شده است. آموزشهای علمی-کاربردی ، آموزش های است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجاد مهارتها، افزایش بهره وری، به هنگام کردن و ارتقاء و معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهای بارز و فعلیت دراوردن استعدادهای نهفته برای تصدی مشاغل و حرف گوناگون انجام می شود تا توانایی افرد را برای انجام دادن کاری که به آنها محول می شود به سطح مطلوب برساند.

آقای خان حسینی

/
🔴🔴🔴اطلاعیه : کلیه کلاسهای آقای خان حسینی روز جمعه مورخ 30 فرو…

استاد حجرگشت

/
🔴🔴🔴اطلاعیه پروژه استاد حجرگشت کلیه دانشجویان فوق روز پنجشنبه مورخ 5 ار…

🔴🔴🔴اطلاعیه مهم کاربینی

/
🔴🔴🔴اطلاعیه مهم کاربینی به اطلاع میرساند کارگاه آموزش کاربردی قان…