• مرکز آموزش علمی کاربردی
    واحد خانه کارگر کرج
مرکز آموزش علمی کاربردی

با ما در ارتباط باشید

با استفاده از فرم زیر با ما در ارتباط باشید

مرکز آموزشی علمی کاربردی خانه کارگرواحد کرج
استان البرز، کرج، میدان طالقانی، بلوار تعاون، خیابان فرهنگ ، روبروی تربیت ۸ جنب اداره گاز، کد پستی مرکز : ۳۱۴۹۷۷۸۸۵۱
۰۲۶-۳۲۵۴۱۸۲۱
داخلی ۱۱۱
kwhuast@yahoo.com
www.kwhuast.ir

شما می توانید با استفاده از لینک مقابل، برنامه کامل زمانبندی کلاسی را دانلود نمایید.
دانلود برنامه زمانبندی کلاسی