• مرکز آموزش علمی کاربردی
    واحد خانه کارگر کرج
مرکز آموزش علمی کاربردی

دانلود فرمهای آموزشی – تاییدیه دفتر کارآفرینی

فرم تاییدیه دفتر کارآفرینی
دانلود

دانلود فرمهای آموزشی – فرم های کارورزی

۲۱۳_x_فرم-شماره-۷-کارورزی-تایید-همکاران
دانلود
۲۱۳-۶-ارزیابی-نهایی
دانلود
۲۱۳-۵-مدرس
دانلود
۲۱۳-۴-مربی
دانلود
۲۱۳-۳-ماهیانه
دانلود
۲۱۳-۲-هفتگی
دانلود
۲۱۳_x_فرم-تعیین-روز-و-ساعت-کارورزی
دانلود
۲۱۳_x_برنامه-زمان-بندی-درس-کارورزی
دانلود

دانلود فرمهای آموزشی – کاربینی

اسلاید کاربینی
دانلود
۲۱۲-۳_گزارش-کاربینی
دانلود
۲۱۲-۳_ارزشیابی-تحقق-اهداف-درس-کاربینی
دانلود
۲۱۲-۲_تعهد-کاربین
دانلود